Boot-US

 • Bản quyền: Shareware
 • Kích thước: 1.3 MB
 • Yêu cầu:
 • Nhà phát hành:
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 11/09/2013
 • Bình luận:
Vote
67
QA code Boot-US

http://www.fshare.vn/file/N818KVFMV3/

Khởi động-Mỹ là một người quản lý khởi động phổ. Nó cho phép bạn dễ dàng sử dụng của tất cả các hệ điều hành hiện tại của bạn hoàn toàn độc lập với nhau. Quản lý khởi động có thể thoải mái cài đặt trực tiếp trên Windows. Các tính năng: • Khởi động-Mỹ là tương thích với tiêu chuẩn hiện 
  chương trình cấu hình thực hiện trực tiếp trong Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7 (32 bit và 64 bit)
 • Quản lý khởi động cho phép khởi động của tất cả các hệ điều hành 
 • Quản lý khởi động cho phép khởi động từ tất cả các đĩa cứng và đĩa 
 • Lắp đặt quản lý khởi động trong MBR hay phân vùng chính hoặc đĩa mềm 
 • Hỗ trợ cho các ổ đĩa cứng lên đến 2048 GB (2 TB) 
 • Cho phép khởi động vượt ra ngoài giới hạn 8 GB (ví dụ như Windows ME/2000/XP/2003/Vista/2008/7, Linux, ...) 
 • Phân vùng có thể được tạo ra, xóa, kích hoạt và giấu 
  Mật khẩu bảo vệ cho chương trình quản lý khởi động và cấu hình
 • Hỗ trợ rõ ràng cho khả năng khởi động hệ điều hành DOS, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7 từ 2, 3, ... đĩa
 • Hỗ trợ cho Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 (với Boot-Mỹ 1.2.4 và cao hơn) 
 • Ẩn cá nhân của phân vùng chính và hợp lý (với Boot-Mỹ 1.7.0) 
 • Thật ẩn của một phần. đặc biệt đối với Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 (với Boot-Mỹ 1.5.0)
 • Thứ tự của đĩa khởi động có thể được chỉ định (với Boot-Mỹ 1.6.0) 
 • Kiểm tra tính toàn vẹn của phân vùng (với Boot-Mỹ 1.6.1) 
  dòng lệnh và phiên bản giao diện hiện nay cung cấp cùng chức năng (với Boot-Mỹ 1.7.0)
 • Phân vùng có thể được tạo ra, xóa và formated với FAT/FAT32 (với Boot-Mỹ 2.1.0)
Tìm thêm: ,