C-Organizer Pro 4.0.1

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 14.9 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: CSoftLab
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 04/06/2010
  • Bình luận:
Vote
98
QA code C-Organizer Pro 4.0.1

C-Organizer Professional is a beautiful and powerful personal information manager.

C-Organizer là một chương trình quản lí thông tin cá nhân mạnh mẽ. Chươn trình có thể giúp bạn hoạch định các công việc và việc cá nhân bằng việc kết hợp các công cụ như Planner, Address Book, Password và Bookmark manager, Notebook, và Calendar of Events
 

C-Organizer Pro sẽ báo công việc đã sắp xếp trước đó cho bạn bằng việc hiển thị trên màn hinhf máy tính hoặc gửi một email, dữ liệu của chương trình cũng được bảo vệ bằng một mật khẩu do bạn lựa chọn, vì vậy bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tính bảo mật.


C-Organizer Pro  sẽ khởi động cùng windows và thu nhỏ xuống thanh hệ thống.

 

(Theo Deb@tech24.vn)

Tìm thêm: C-Organizer, Pro, 4.0.1,