CPUID PerfMonitor 2 2.02 - Phần mềm giám sát hoạt động máy tính

  • Bản quyền: Free
  • Version: 2.02
  • Kích thước: 838 KB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: CPUID
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 18/01/2014
Vote
61
QA code CPUID PerfMonitor 2

Download phần mềm giám sát hoạt động máy tính CPUID PerfMonitor 2 2.02; tải phần mềm giám sát hoạt động máy tính CPUID PerfMonitor 2 2.02 - CPUID PerfMonitor2 là một ứng dụng giám sát hoạt động của máy tính. Phần mềm này sẽ hiển thị thông tin về mức độ CPU, nhiệt độ lõi và các gói tin.

Phần mềm này có một giao diện trực quan. Bạn có thể học cách thao tác CPUID PerfMonitor2 một cách nhanh chóng. Do công cụ này có một bố cục gọn gàng và tính đơn giản, CPUID PerfMonitor2 thích hợp cho tất cả người dùng mọi cấp độ: người mới dùng và chuyên gia máy tính.

phần mềm giám sát hoạt động máy tính CPUID PerfMonitor 2Tiện ích này cho phép người dùng lựa chọn bộ xử lý trong trường hợp máy tính của họ cài đặt nhiều hơn một bộ xử lý. Ngay sau khi chọn bộ xử lý muốn xem, phần mềm sẽ tự động hiển thị thông tin về bộ xử lý đó trong cửa sổ chính.

CPUID PerfMonitor2 sẽ hiển thị bốn sự kiện chính được theo dõi trong bộ xử lý. Bạn có thể chọn bộ counter muốn theo dõi, sau đó dữ liệu được báo cáo sẽ hiện trên cửa sổ chính với sự trợ giúp của một đồ thị. Các thông tin đó bao gồm: thông tin cơ bản và thông tin quan trọng như mức độ lõi và mức độ CPU.

Các thông tin hữu ích trong báo cáo có thể được lưu thành văn bản định dạng TXT sử dụng để phân tích trong tương lai.

Đồng thời, CPUID PerfMonitor2 cũng cung cấp một số sự kiện để theo dõi như yêu cầu cache, tỉ lệ branch instruction, instruction per clock, tỉ lệ stalled cycle, mức độ sử dụng, năng lượng và nhiệt độ. Ứng dụng này có tốc độ làm việc cũng như thời gian tương tác nhanh.

 

CPUID PerfMonitor 2 2.02; CPUID PerfMonitor; phan mem kiem soat he thong; pham mem kiem tra may tinh; phan mem giam sat hoat dong may tinh;