CRMHaven for Mac

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 21.4 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 14/09/2013
  • Bình luận:
Vote
51
QA code CRMHaven for Mac

http://www.fshare.vn/file/5RRXRU9VAK/

CRMHaven là một sách địa chỉ được chia sẻ. Các danh sách liên lạc của bạn đều được chia sẻ (nếu bạn có nhiều người dùng trong nhóm) để khi bạn tạo ra bất kì một thay đổi nào, chúng đều được hiển thị ngay trên máy tính của họ
 

. CRMHaven giúp việc nhận danh sách liên lạc trở lên dễ dàng hơn, làm thay bạn công việc dọn dẹp các danh sách (tìm kiếm/thay thế, điền vào các mục, điền địa chỉ email vào các trang web, chữa lỗi chào mời, phát hiện file trùng,...).

CRMHaven biến việc chỉnh sửa danh sách liên lạc với pop-up được người dùng xác định cùng với các mục tùy thích trở lên dễ dàng hơn. Ngoài ra, chương trình này còn khiến việc sử dụng danh sách liên lạc để gửi nhiều email HTML, hiển thị trên Google Maps, hiển thị nhiều khách hàng trên một bản đồ, xuất sang Excel,... trở lên dễ dàng hơn. Đồng bộ hóa với Apple Address Book.

 

Phiên bản mới này có:

  • DynamicsAccountID và DynamicsContactID không còn được liệt kê 2 lần trong một cửa sổ khi chọn mục hiển thị.
  • Edit Group giờ sẽ hiển thị danh sách lớn hơn trong cửa sổ Database nhằm cho phép người dùng có nhiều lựa chọn entry dễ dàng hơn.
  • Exporting Clients sử dụng các hạn chế thông thường của số Hidden, Duplicate và Limit.
 
Tìm thêm: ,