CenoPDF 3.1.55.0

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 35.7 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: lystech
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/02/2010
  • Bình luận:
Vote100
129
QA code CenoPDF 3.1.55.0

CenoPDF là 1 add-in tuyệt vời được hãng Lystech computing thiết kế cho Microsoft Office. Công cụ này giúp người dùng chỉnh sửa, lưu, chuyển đổi và trích xuất file PDF.

 

Tính năng của chương trình:
- Chỉnh sửa, lưu, chuyển đổi và trích xuất file PDF trực tiếp từ môi trường làm việc của Microsoft Word hay Microsoft Publisher.
- Khung PDF tạo ra các chuỗi. Tạo ra các mẫu và điền dữ liệu từ bất cứ CSDL hay bảng tính Exel nào.
- Hỗ trợ hầu hết các kiểu trường PDF có thể điền được.
- Xuất tập tin PDF từ Excek và Power point.

Tìm thêm: CenoPDF, 3.1.55.0,