Cheetah DVD Burner 2.51

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 9.9 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Cheetah Websites Inc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 28/10/2010
  • Bình luận:
Vote
143
QA code Cheetah DVD Burner 2.51

Cheetah DVD Burner là phần mềm ghi đĩa từ các file nhạc, dữ liệu một cách nhanh chóng. Cheetah DVD Burner cung cấp một giao diện người dùng dễ hiểu cho việc ghi đĩa CD, DVD nhạc và dữ liệu. Chương trình cũng có khả năng ghi và tạo ra các file ISO. Thêm vào đó, chương trình sẽ ghi ra các định dạng của DVD R/W, DVD R, DVD-R, DVD-R/W, và DVD-RAM DVD. Các đặc tính nâng cao của Cheetah DVD Burner bao gồm tạo shortcut tới các folder bạn thường sử dụng và tinh chỉnh cách view file để phù hợp.


Đặc tính của Cheetah DVD Burner :

* Bootable CD/DVD – Tạo đĩa khởi động CD/DVD từ các file .img
* Hỗ trợ tốc độ ghi nhanh – sử dụng tốc độ ghi cao được thiết kết cho tốc độ dữ liệu cao.
* Buffer Underrun Protection – Hỗ trợ hệ thống bảo vệ phần cứng đệm trong khi chạy như BURNproof, JustLink, Power-Burn, SafeBurn, SeamlessLink v.v…
* ISO Multi-Session – Ghi đĩa dữ liệu đa phần CD/DVD với tất cả các loại media.
* Disc Finalization – Không thể ghi thêm sau khi đĩa được ghi.
* Auto Verify Data – Thực hiện phép so sánh nhị phân với các file gốc.
* Joliet – Ghi các thư mục Joliet với tên file 64 ký tự.

Bạn có thể :

* UDF Video DVD – Ghi Video DVD từ một thư mục ISO, Bin/Cue, or Video_TS
* DVD+R Dual Layer – Sao lưu dữ liệu trên đĩa 8.5 GB DVD+R
* Data DVD – Sao lưu dữ liệu trên DVD+R, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM
* Data CD - Ghi đĩa CD hoặc CD-RW chuẩn
* Audio CD – Tạo các CD audio tương thích với Red Book từ mp3, mp2, avi, ogg, wma, và wav
* Audio CD Ripper – Trích xuất audio từ CD Audio
* Copy a Data CD – Sao chép một đĩa dữ liệu
* Copy an Audio CD – Sao chép một CD Audio
* Burn ISO file – Ghi các file image ISO
* Bin/Cue file Burner – Ghi các file image Bin/Cue
* Create ISO file – Tạo các image ISO từ những file đã chọn để sau này ghi ra đĩa.
* Convert Audio – Chuyển đổi các file audio từ mp3, mp2, avi, ogg, wma, và wav
* Erase Disc – Xóa các đĩa CD/DVD

Tìm thêm: Cheetah, DVD, Burner, 2.51,