Cheetah3D for Mac 6.2.1 - Chương trình xử lý ảnh đồ họa không gian 3 chiều

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 32.7 MB
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.7/10.8
  • Nhà phát hành: MW 3D-Solutions
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 29/10/2013
  • Bình luận:
Vote
63
QA code Cheetah3D for Mac 6.2.1

Với một bộ đầy đủ các đa giác, phần bề mặt và các công cụ mô hình spline sẽ dễ dàng cho người dùng có thể tập trung vào việc tạo ra sự an toàn mà Cheetah3D. Cheetah3D làm một mô hình 3D, nó có thể áp dụng cho người mới dùng và có kinh nghiệm như nhau.


Những chức năng chính của chương trình:

    Tính kế thừa đa dạng của Cheetah3D đối với JavaScripts cùng nhiều định dạng khác
    Các kỹ xạo tạo làn da với hiệu ứng chuyên nghiệp đến không ngờ
    Các khóa phân tầng trong từng khoảng thời gian time line
    Khả năng mở file dữ liệu nhanh hơn đến 10 lần
    Hỗ trợ khả năng copy & paste các node, mẫu hình
    Tương thích với Mac OS X, tăng tốc độ xử lý hình ảnh và độ ổn định

 Cheetah3D for Mac 6.2.1