Chromium 24.0.1283.0

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 39.7 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7
  • Nhà phát hành: The Chromium Authors
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/10/2012
  • Bình luận:
Vote103
242
QA code Chromium 24.0.1283.0

Chromium là một trình duyệt web mã nguồn mở, là nền tảng để xây dựng nên Google Chrome[1]. Những phần do Google viết nên được phát hành theo giấy phép BSD[2], còn những phần khác thuộc về nhiều giấy phép mã nguồn mở cấp phép khác nhau, trong đó có Giấy phép MIT, LGPL, Ms-PL, và bộ ba giấy phép MPL/GPL/LGPL[3]. Trình duyệt có cùng các tính năng như Google Chrome, nhưng có biểu trưng hơi khác[4]. Các phiên bản Google Chrome dành cho hệ điều hành Mac và Linux dựa trên Chromium được phát hành tại kênh nhà phát triển dành cho Google Chrome vào ngày 4 tháng 6 năm 2009[5]. Theo tài liệu nhà phát triển, "'Chromium' là tên của dự án, chứ không phải tên sản phẩm, và sẽ không bao giờ xuất hiện trong các đoạn mã ở dạng tên biến, tên API, v.v. Thay vào đó hãy dùng 'chrome'"[6].

 

Một trong những mục tiêu chính của dự án là để biến Chrome thành một trình quản ý cửa sổ dạng thẻ, hoặc dòng lệnh cho web, ngược với ứng dụng trình duyệt truyền thống. Ý tưởng là để cho ứng dụng trở nên tối thiểu theo cùng cách Windows Explorer hay Finder của Mac OS X là ứng dụng tối thiểu. Những nhà phát triển nói rằng nó "sẽ cảm nhận sự nhẹ nhàng (về mặt ý tưởng lẫn vật lý) và nhanh"[7].
 
 
(Theo: wikipedia)