ClickyMouse Professional Edition 7.4.0

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 8.9 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Pitrinec Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/12/2009
  • Bình luận:
Vote103
216
QA code ClickyMouse Professional Edition 7.4.0

ClickyMouse là một tiện ích hữu dụng giúp bạn gán các tổ hợp cho những thao tác chuột khác nhau và giúp thực hiện nhiều nhiệm vụ một cách nhanh chóng.

Bạn có thể di chuyển nó vào góc màn hình hoặc cạnh màn hình, hoặc bạn có thể nhấp vào nút chuột cùng với giữ phím CTRL, ALT và / hoặc phím Shift, hoặc bạn có thể lắc chuột ... Nếu bạn có thể chỉ định các hành động khác nhau cho các sự kiện này bạn có thể làm việc nhanh hơn nhiều với con chuột của bạn. ClickyMouse phần mềm được thiết kế phù hợp cho mục đích này. Bạn có thể gán macro cho các sự kiện khác nhau và thực hiện các công việc lặp đi lặp lại một cách nhanh chóng. Nhờ mạnh xây dựng bằng ngôn ngữ vĩ mô (chứa 100 + lệnh) các ClickyMouse cho phép một người sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ đa dạng bao gồm: chèn văn bản (thường được sử dụng cụm từ, ký tự đặc biệt, vv), chèn thời gian và ngày, tập tin hoạt động, hoạt động clipboard, FTP tải lên và tải về, cửa sổ hoạt động, lái xe ứng dụng khác bằng cách gửi tổ hợp phím cho họ định dạng văn bản, và nhiều hơn nữa.