Collection of Style, Logon, Boot, Icon - Bộ sưu tập đồ sộ các công cụ làm đẹp cho XP

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 312 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 /2003 / XP
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 04/01/2010
  • Bình luận:
Vote101
359
QA code Collection of Style, Logon, Boot, Icon - Bộ sưu tập đồ sộ các công cụ làm đẹp cho XP

Bộ sưu tập bao gồm những style, các màn hình Logon, màn hình Boot và những Icon cực cool dành cho Windows XP


Danh sách nội dung các file trong bộ sưu tập:


1.StyleNEW:

1.Aquatica.tvs 1026517
2.Aurora.tvs 548056
3.BlackGold.tvs 373916
4.Breeze.tvs 758515
5.Celestial.tvs 454049
6.Chivalry.tvs 416693
7.Chromium.tvs 648766
8.Continuum.tvs 964294
9.Contrast.tvs 367272
10.Convergence.tvs 389160
11.Crimson.tvs 330730
12.CrystalBlue.tvs 844367
13.DarkRealm.tvs 470001
14.Dazzle.tvs 1090769
15.DeepSix.tvs 1355404
16.Destiny.tvs 426370
17.Dreams.tvs 868938
18.Elegance.tvs 811273
19.Evening_Mist.tvs 581898
20.ForestGreen.tvs 862774
21.ForeverBlue.tvs 645343
22.GraphiteD.tvs 735356
23.GraySteel.tvs 873158
24.LunarBlue.tvs 933082
25.Luxor.tvs 295015
26.Metallics.tvs 397587
27.MysticDreams.tvs 869954
28.NightShades.tvs 238556
29.NightStorm.tvs 1049377
30.Nocturnal.tvs 237922
31.OceanBreeze.tvs 849086
32.OdessaXP.tvs 511840
33.OutWorld.tvs 1184381
34.Peace.tvs 882307
35.Wubuntu_Studio_8_10_Re_Edit_by_mickyz.exe287385 42.LogonXP


Folder BEST_LOGON_SCREENS_for_XP
Folder FBI Terminal XP Logins
Folder forest vista
Folder LIVE_by_007TINAR
Folder Mermaid
Folder natured
Folder Valley
File Phoenix 479а637 bytes
File ElectricXPlogon 550а151 bytes
File Abstract 792а647 bytes
File Duneslogon 793а407 bytes
File StrangeDaylogon 805а876 bytes
File LandofSandstonelogon 821а097 bytes
File FlorablueFlower 841а207 bytes
File PrettieBirdielogon 954а687 bytes
File oneloya_logon 1а129а828 bytes
File rendered 1а166а770 bytes
File SnowyMountainsNightlogon 1а190а417 bytes
File Windows default 1а215а278 bytes
File ocotal_2_logon 1а219а538 bytes
File Daylogon 1а239а682 bytes
File eglare_logon 1а518а936 bytes
File BlissLavandelogon 1а645а947 bytes
File nature_incredible 1а681а377 bytes
File dead_tree 1а735а312 bytes
File relax_logon 1а787а926 bytes
File Mountains 2а167а732 bytes
File Vista Logon 2а590а092 bytes
IconTuneUp Utilities"(42)
1.tip
2.tip
3FX.tip
Addzist.tip
AnimalKingdom.tip
AppleGreen.tip
AquaMarine.tip
BlueAngel.tip
BluePlasticIcons.tip
Cryo46AgeoYQ.tip
cryo64.tip
Cryo64Ageo.tip
cryo64levit2.tip
Crystal-FX.tip
Fantasy.tip
FauxS-X (Aqua) V1.tip
FauxS-XP (Cobalt) V1.tip
FauxS-XP (Universal) V2.tip
Flooter.tip
Galaxy.tip
genesis2.tip
i-complex20.tip
KD1Iconpack.tip
KD2Iconpack.tip
KD3Iconpack.tip
LonghornICE.tip
Metall_Set_Inspirat.tip
NewSilverSystem.tip
Noia Natural.tip
Noia Standard.tip
RedRose.tip
SilverBliss.tip
Silvereen.tip
SmoothMetalRemixed.tip
Strange_Things_Set_Vol_1.tip
TheAllien.tip
TheAquiles.tip
thelastorder.tip
Vista_ic.tip
Windows-Black.tip
X_Toon.tip
XP iCandy.tip
BootTuneUp Utilities" 19
Beach_at_Night.tbs
Blue_Mint.tbs
Blue_Planet.tbs
Blue_Tiles.tbs
Burning.tbs
Celestial_Spheres.tbs
Cheetah.tbs
Christmas_Stars.tbs
Christmas_Tree.tbs
Coast_Sunset.tbs
Connect.tbs
Consumation.tbs
Coolness.tbs
Crescent.tbs
Dark_Lake.tbs
Dark_Night.tbs
Dolphins_Sunset.tbs
Gerl.tbs
XP.tbs

3. Cùng với bộ sưu tập 70 themes XP rất đẹp

 

 

Chú ý: Để sử dụng được các hiệu ứng trên, bạn phải dùng Tuneup utilitiesstylexp