CoolUtils Total Doc Converter 2.2.219

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 13 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: CoolUtils Development
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 14/11/2012
  • Bình luận:
Vote
112
QA code CoolUtils Total Doc Converter 2.2.219

Total Doc Converter giúp bạn giải quyết vấn đề chuyển đổi các định dạng DOC, DOCX, DocM, RTF hay TXT, HTML, PDF, XLS, JPG, TIFF, hoặc văn bản

Bên cạnh đó, Total Doc Converter cũng có thể chuyển đổi các tập tin RVF (Rvf PDF, Excel, HTML, JPEG, TIFF, RTF, Text). Đây là chương trình tiện dụng và mạnh mẽ. Giao diện trực quan giúp người dùng dễ dàng làm quen với cách thức hoạt động.