Corona for Mac 3.9.3 - Phần mềm quản lý kế toán miễn phí

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 21.6 MB
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
  • Nhà phát hành: designersdomain
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 29/10/2013
  • Bình luận:
Vote
79
QA code Corona for Mac 3.9.3

Các chức năng chính của chương trình:

    Khả năng tạo tài khoản nhanh chóng
    Khả năng tạo các trường, dữ liệu tương ứng, kéo và thả các đối tượng giao dịch
    Kiểm tra các tài khoản và thông tin đăng ký nhanh chóng
    Sắp xếp các trường, thông tin theo thứ tự nhất định

 Corona for Mac 3.9.3