DecryptPDF

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 1 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 19/09/2013
  • Bình luận:
Vote
52
QA code DecryptPDF

http://www.fshare.vn/file/78IKRHZTA0/

DecryptPDF là phần mềm nhanh chóng giải mã các văn bản Adobe Acrobat PDF được bảo vệ và gỡ bỏ các hạn chế in, chỉnh sửa và sao chép.

DecryptPDF có thế được dùng để giải mã các văn bản PDF được mã hóa. Chủ sở hữu của tập tin PDF đã đặt mật khẩu những văn bản này nhằm không cho người khác chỉnh sửa (thay đổi), in, chọn văn bản, và đồ họa (và sao chép vào Clipboard), thêm/thay đổi ghi chú, hoặc thay đổi các trường trong form. Quá trình giải mã được tiến hành gần như ngay lập tức.

Bản giải mã có thể mở trong bất kì phần mềm đọc PDF nào mà không gặp các hạn chế chỉnh sửa/sao chép/ in. Phần mềm này cũng hỗ trợ tất cả các phiên bản của Adobe Acrobat. DecryptPDF là phần mềm độc lập, người dùng không cần phải cài Adobe Acrobat và Acobe Reader.

 

Tìm thêm: ,