Delete Empty Folders Software 7.0 - Xóa folder trống trong máy

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 1.6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Sobolsoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 02/11/2011
  • Bình luận:
Vote101
388
QA code Delete Empty Folders Software 7.0 - Xóa folder trống trong máy

Delete Empty Folders đưa ra một giải pháp hữu hiệu dành cho người dùng máy tính cần tìm kiếm và xóa các folder để trống. Sau một thời giansử dụng máy tính, bạn sẽ thấy hệ thống xuất hiện khá nhiều các thư mục trống phát sinh do bạn thường cài đặt, gỡ bỏ các phần mềm. Với Delete Empty Folders, bạn sẽ tiết kiệm được lượng lớn thời gian cho việc tìm kiếm, đặc biệt khi dữ liệu của bạn lớn.