Dev Hound 2.44 - Hệ thống quản lý dự án

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 2.3 MB
  • Yêu cầu: Windows 95/98/2000/XP/2003/NT/Vista
  • Nhà phát hành: Nexus Concepts
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 26/11/2013
  • Bình luận:
Vote
55
QA code Dev Hound 2.44

Được thiết kế nhằm giám sát bug, quản lý dự án và hỗ trợ nhóm phát triển cũng như xuất xưởng phần mềm, hỗ trợ khách hàng, gọi điện và dò tìm kiến thức, chạy đặc tính trên web server riêng , cần 2 phút để cài đặt trên server, thông báo email, kết hợp email của khách hàng, báo cáo, biểu đồ, và có phong cách của windows XP.Dev Hound giúp cuộc sống dễ dàng hơn cho các nhà phát triển phần mềm ,quản lý viên dự án, khách hàng, QA personal.

Dev Hound 2.44