DeviceLock 6.3 Build 13953

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 35.7 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: SmartLine
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/04/2008
  • Bình luận:
Vote100
75
QA code DeviceLock 6.3 Build 13953
Công cụ này rất hữu ích cho những nhà quản trị mạng vì nó giúp hệ thống của họ trở nên bảo mật, an toàn và ngăn ngừa cả những trường hợp lây nhiễm vi-rút tù đĩa mềm, CD... Ngoài ra, chương trình cũng giảm bớt gánh nặng cho người quản trị vì nó cho phép họ quản lý từ xa trên một máy tính bất kỳ thay vì phải đến thao tác trực tiếp trên máy tính đó.
Tìm thêm: DeviceLock, 6.3, Build, 13953,