Dirhtml 4.871 - Công cụ thiết kế website hoặc webmaster

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 666.4 KB
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: Eric Nitzsche
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 18/11/2013
  • Bình luận:
Vote
56
QA code Dirhtml 4.871

Chương trình sẽ giúp bạn tạo ra một trang HTML/HTM chứa các siêu liên kết (hyperlink) đến những tập tin và thư mục con nằm trong thư mục mà bạn chỉ định.

 Dirhtml 4.871

Bạn được quyền giới hạn các dạng tập tin, lên danh sách các thư mục con cần bỏ qua, lựa chọn kiểu trang xuất theo các mẫu cho sẵn. Liên kết có thể có hoặc không có đuôi tập tin, kích cỡ, ngày/tháng tạo lập; tạo liên kết theo dạng đường dẫn tương đối (relative path); tự động biến đổi những khoảng trắng trong mã liên kết thành %20 và nhiều hiệu chỉnh đặc biệt khác.

Dirhtml thiết kế tập tin html tùy chỉnh từ nhánh thư mục bằng cách sử dụng GUI hoặc dòng lệnh. Dirhtml có thể dịch dựa trên XML dành cho Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Anh, Nga, Bồ Đào Nha (Brazil) và bản dịch hơi lỗi thời cho Catalonia, Trung Quốc (giản thể và truyền thống) và Na Uy.