Disk Sorter 4.2.25

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 4.6 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Flexense Computing Systems Ltd
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/08/2012
  • Bình luận:
Vote
56
QA code Disk Sorter 4.2.25

Disk Sorter Ultimate là một ứng dụng dễ sử dụng dùng để phân loại các tập tin từ ổ đĩa, thư mục của bạn, chia sẻ qua mạng và các thiết bị NAS. Disk Sorter Ultimate ngoài phân loại nhiều tập tin nó còn phân tích khả năng của không gian đĩa, quản lý hoạt động tập tin.

 
Một số tính năng chính của Disk Sorter Ultimate
Số lượng cao nhất của các tập tin - 10.000.000
Lưu trữ cao nhất - 100 TB
Quản lý hoạt động Built-In File
Hỗ trợ cho 2500 + File Classes và Groups
Hỗ trợ cho các tên đường dẫn UNC Network
Hỗ trợ cho ACL và thuộc tính bảo mật
Tuỳ chọn Plugins phân loại tin
Phương án để phân loại các loại tập tin cụ thể
Báo cáo phân loại tập tin HTML, CSV Excel và các định dạng văn bản.
Tùy chọn điều chỉnh
Tuỳ chỉnh phân loại Plugins
Tích hợp cơ sở dữ liệu SQL.