DiskBoss 1.2.16

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 4.7 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Flexense Computing Systems Ltd
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 20/04/2011
  • Bình luận:
Vote101
149
QA code DiskBoss 1.2.16

DiskBoss là giải pháp quản lý đĩa hoàn hảo cho phép thực hiện việc phân tích không gian sử dụng đĩa, phân loại tập tin, phát hiện các file trùng lặp để loại bỏ, đồng bộ hóa tập tin tốc độ cao, theo dõi những thay đổi trên đĩa cứng, tổ chức dữ liệu và nhiều hơn nữa.

 
Các tính năng chính :
 
Phân tích không gian sử dụng đĩa
Phân loại dữ liệu
Phát hiện và loại bỏ các file trùng lặp
Đồng bộ tập tin tốc độ cao
Real-Time Monitor Disk đổi
Sao chép và di chuyển  dữ liệu
Rule-Based Tập tin Tổ chức
Rule-Based Tập tin tìm kiếm
Tích hợp cơ sở dữ liệu SQL
Phiên bản dựa trên máy chủ.