DisplayFusion 5.0.1 - Tạo nhiều màn hình hỗ trợ công việc

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 1.8 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Binary Fortress Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 02/07/2013
  • Bình luận:
Vote103
131
QA code DisplayFusion 5.0.1 - Tạo nhiều màn hình hỗ trợ công việc

Chương trình là một ứng dụng đặc biệt giúp bạn tạo ra 2 màn hình, 3 hay nhiều hơn thế một cách dễ dàng. Với mỗi màn hình bạn có thể sử dụng một hình nền khác nhau, có thể tích hợp hệ thống tìm kiếm ảnh của Flickr, cung cấp các phím nóng cho việc quản lí ứng dụng windows.


Hệ thống HotKeys giúp bạn:
· Di chuyển cửa sổ sang màn hình tiếp theo
· Di chuyển cửa sổ sang màn hình tiếp sau và phóng to chúng
· Move windows to centre of the screen Di chuyển cửa sổ vào trung tâm màn hình
...