DreamLight Photo Editor 4.2 - Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 6.7 MB
  • Yêu cầu: Windows Vista/XP/7
  • Nhà phát hành: Picget Software
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 26/11/2013
  • Bình luận:
Vote
101
QA code DreamLight Photo Editor 4.2

DreamLight Photo Editor có 15 loại bộ lọc. Mỗi bộ lọc có 10 hiệu ứng đặc biệt. Vì vậy, có tổng cộng 150 hiệu ứng đặc biệt cho bạn.

Bên cạnh việc sử dụng hiệu ứng duy nhất, bạn cũng có thể sử dụng nhiều hiệu ứng vào một ảnh. Ví dụ, lần đầu tiên sử dụng một trong những hiệu ứng ánh sáng, thứ hai sử dụng một trong những hiệu ứng Star, sau đó sử dụng hiệu ứng khác. Bằng cách này, bạn sẽ tạo ra hàng ngàn hiệu ứng khác nhau cho bức ảnh của mình.

DreamLight Photo Editor 4.2