Duplicate File Remover 3.2.1241 Build 33

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 2.5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Regall
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 18/05/2012
  • Bình luận:
Vote
160
QA code Duplicate File Remover 3.2.1241 Build 33

Duplicate File Remover là chương trình giúp tìm kiếm những file trùng nhau trên máy tính của bạn để xử lý (xóa, di chuyển, sao chép....). Danh sách file trùng nhau sẽ được phân loại, trích suất thành bản báo cáo dạng HTML....)

 

Bạn lưu trữ 1 đống file trên máy và 1 số file giống nhau và nội dung , dung lượng nhưng lại đặt khác tên , điều này gây lãng phí cho dung lượng lưu trữ trên máy. Để giải quyết vấn đề này , chúng ta dùng Duplicate File Remover để loại bỏ các file trùng lặp trên máy .Chương trình sẽ quét và so sánh dung lượng file , tên file để tìm ra sự giống nhau giữa chúng , quét các tập tin : hình ảnh , nhạc , tài liệu...