ESF Database Migration Toolkit Professional 8.0.16

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 40 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: admin
  • Ngày cập nhật: 11/09/2013
  • Bình luận:
Vote
96
QA code  ESF Database Migration Toolkit Professional 8.0.16

http://www.fshare.vn/file/I1W5SRDYZ0/

Hướng dẫn bẻ khóa:

1. Chạy bản Setup_esf-database-migration-toolkit-professional-8-0-16 sau đó đóng chương trình lại.
2. Chép đè tất cả các file trong thư mục Crack vào thư mục cài đặt của phần mềm mặc định là ("C:\Program Files\EasyFrom Trial\")
3. Xong rùi đấy các bạn mở phần mềm sử dụng như thường

Thông tin chi tiết:

ESF Database Migration Toolkit là chương trình hỗ trợ chuyển đổi các dạng cơ sở giữ liệu khác. Phần mềm này cho phép bạn kết nối trực tiếp đến MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, Access, Excel, Paradox, Lotus, dBase, Visual FoxPro, văn bản và các định dạng khác, chuyển đổi giữa các định dạng (SQL Server sang MySQL, MySQL sang Access v.v...)
ESF Database Migration Toolkit cung cấp cho người dùng một công cụ chuyển đổi theo từng bước đơn giản, cho phép bạn kết nối với các cơ sở dữ liệu, chọn các bảng, sau đó chuyển đổi và sao chép đến các định dạng dữ liệu mới. Bạn có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ dữ liệu hoặc chỉ cần sao chép cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Chương trình này cung cấp cho người dùng từ những tùy chọn đơn giản đến nâng cao, những tính năng đặc thù của cả hai loại định dạng dữ liệu đầu vào và đầu ra. Bạn có thể chuyển đổi các tập tin dữ liệu một cách chính xác theo cách bạn muốn.

Một số tính năng chính:
Phần mềm là một kỹ sư chuyên nghiệp, sử dụng dễ dàng và nhanh chóng, tất cả người dùng đều có thể làm việc với ESF Database Migration Toolkit. Chuyển đổi các định dạng cơ sở dữ liệu chỉ sau 3 bước.
Cho phép chuyển đổi giữa các loại cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, Access, Excel, dBase, Paradox, Text, Visual FoxPro.
Hỗ trợ các loại bảng kiểu: Table Primary Keys, Indexes, và Autoincrement(Auto ID).
Hỗ trợ Batch insert/Update records làm tăng tốc quá trình chuyển đổi nhanh hơn so với các chương trình khác.
Bạn có thể chuyển đổi giữa các định dạng cơ sở dữ liệu: MySQL sang Access, Access sang Oracle, Oracle sang SQL server, SQL sang MySQL, và nhiều loại định dạng dữ liệu khác.
Thông qua ODBC DSN bạn có thể chuyển đổi định dạng của bất kỳ loại cơ sở dữ liệu nào.
Bạn có thể sử dụng SQL statement để lọc các dữ liệu được chuyển đổi.
Hỗ trợ tất cả các loại ký tự mã hóa dạng UNICODE (UTF8, latin, CP1250, ASCII và v.v...)

Hình ảnh: