EWDraw 3D ActiveX 10.4.3 - Vectơ đồ họa ActiveX cho hình động và ảo 3D và 2D

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 37.2 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: East Wind Software
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 24/10/2013
  • Bình luận:
Vote
62
QA code EWDraw 3D ActiveX 10.4.3

EWDraw 3D ActiveX là một vectơ đồ họa ActiveX cho hình động và ảo 3D và 2D. Bạn có thể sử dụng chương trình này cho CAD, CAM, và GIS. Phần mềm EWDraw 3D ActiveX dựa trên hệ đồ họa hạt nhân và openGL. Thư viện này hoạt động như một run-time Windows 32 bit ActiveX. Bạn có thể sử dụng chương trình này với các ứng dụng được viết bằng các ngôn ngữ Visual IDE thông thường như Visual Basic, Delphi, C++ Builder, Visual C++, VB.NET, và C#.

 EWDraw 3D ActiveX