Easy CD-DA Extractor 16.1 - Trích xuất âm thanh thật đơn giản

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 6.7 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Poikosoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/09/2012
  • Bình luận:
Vote101
113
QA code Easy CD-DA Extractor 16.1 - Trích xuất âm thanh thật đơn giản

Easy CD-DA Extractor là một công cụ để copy và convert các track từ đĩa Audio CD thành các file âm thanh nén MP3. Giao diện làm việc của nó thân thiện giúp bạn dễ dàng hình thành các file MP3, ADPCM và PCM tiêu chuẩn với chất lượng cao.

 

Easy CD-DA Extractor trích xuất âm thanhEasy CD-DA Extractor còn có nhiều công cụ để nâng cao chất lượng các file do nó tạo ra, như cho phép bạn đưa thêm các thông tin về các track vào một file MP3, có thể cân bằng độ ồn của track khi sử dụng chức năng bình thường hóa (normalization) mà sẽ rất hữu ích trong trường hợp bạn copy các track từ nhiều CD khác nhau vốn có các mức độ âm thanh to nhỏ chẳng giống nhau.

Bạn cũng có thể xóa bỏ hay thêm một đoạn lặng dài ngắn tùy ý vào lúc bắt đầu và khi kết thúc một track, giúp làm cho khoảng cách giữa hai track bị xóa sổ hay dài ra thêm.

Easy CD-DA Extractor sử dụng :

* các công cụ giải mã Apollo MP3 Decoder, Blade's MP3 Encoder, ID3LIB để tạo file MP3.
* công cụ Silence Stripper để xử lý các đoạn lặng của track.
* Escient CDDB(tm) Music CD Database để cung cấp các dữ liệu có liên quan tới các đĩa CD âm nhạc từ Mạng Internet.