Easy CHM 3.83 Build 540

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 2.8 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: GuohuaSoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/10/2008
  • Bình luận:
Vote100
707
QA code Easy CHM 3.83 Build 540

Dễ dàng sử dụng trình soạn thảo TOC và các mục chỉ số bằng cách phân tích ngữ pháp từ tiêu đề/tên file/ văn bản của một dòng cụ thể.

Mô tả Easy CHM

Chuyển đổi HTM, HTML, MHT, các file khác và ảnh thành CHM Html.
Easy CHM sẽ cho phép bạn tạo ra CHM help hay file ebook chỉ trong vòng 10 giây.
Tự động tạo ra TOC(Bảng nội dung)và các mục Index Item bằng cách phân tích ngữ pháp từ tiêu đề/tên file/ văn bản của một dòng cụ thể.Dễ dàng sử dụng trình soạn thảo TOC hỗ trợ 'Tìm kiếm và thay thế trong các mục TOC'.

Dưới đây là một số tính năng chủ yếu của "Easy CHM"

- Tạo ra các file CHM(trợ giúp Html) bằng cách nhập các thư mục và tất cả các thư mục thay thế với tốc độ nhanh .

- Dễ dàng sử dụng trình soạn thảo TOC và các mục chỉ số bằng cách phân tích ngữ pháp từ tiêu đề/tên file/ văn bản của một dòng cụ thể.

- Hố trợ bằng nhiều sự lựa chọn đầy đủ, nó rất tiện lợi khi Gỡ bỏ/ Thay thế/ Xóa / Kéo thả các tiêu đề và thay đổi các biểu tượng vv..

- Easy CHM có thể kéo thả hay di chuyển nhiều chủ đề vào cùng lúc , và nó có nhiều sự lựa chọn tiện lợi như là ‘ Di chuyển lên xuống’, ‘ Di chuyển lên đầu hay xuống cuối’ ‘ Di chuyển các đoạn lên xuống’ tùy vào sự lựa chọn của bạn.

- Hỗ trợ bàn phìm đầy đủ.

- Với cây thư mục ảo được cài đặt sẵn , nó rất nhanh và ổn định khi bạn soạn thảo một cây thư mục TOC rất lớn.

- Biến đổi HTM, HTML, MHT, các file khác và ảnh sang CHM.

- Tự động tạo ra một file trợ giúp Html theo ngữ cảnh.

- Tự động tao ra các file bí danh và bản đồ để những người phát triển sử dụng.

- Easy CHM có thể lưu / load file dự án , nó giúp những người phát triển nội dung cho tài liệu dễ dàng quản lý hay soạn thảo tài liệu của họ.

- Biến đổi bất kỳ file CHM nào sang html hoàn toàn.

- Có nhiều lựa chọn tùy chỉnh.

- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

- Được xây dựng trên các file CHM.

- Giao diện dễ sử dụng

 

Những hạn chế bản dùng thử

- Sẽ có một nút ‘about’ trên thanh bar của CHM.

- Người sử dụng không thể nhận các file *. hhp, *.hhc, và *.hhk.


 

Tìm thêm: Easy, CHM, 3.83, Build, 540,