Efficient Address Book - Phần mền quản lý thông tin khách hàng

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 4.4 MB
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT 4
  • Nhà phát hành: EfficientSoftware net
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 13/11/2013
  • Bình luận:
Vote
57
QA code Efficient Address Book

Bạn có thể thêm ngày sinh và các sự kiện quan trọng khác vào liên lạc và phần mềm này sẽ nhắc nhở bạn khi chúng tới hạn, để bạn có thể tạo và giữ liên lạc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tốt hơn. Bằng cách đặt khách hàng quan trọng, bạn có thể quan tâm sâu sắc hơn đối với những nhân vật quan trọng. Các mục tùy biến luôn đáp ứng được yêu cầu kinh doanh đặc biệt của bạn. Phần mềm này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian như tìm kiếm flash, nhập liên lạc nhanh chóng từ một công ty, copy và dán liên lạc,…. Bên cạnh đó, có rất nhiều tính năng độc đáo như phần mềm này có thể hiển thị danh sách liên lạc theo chế độ hiển thị thẻ, thêm ảnh vào liên lạc và chiinrh sửa các mục,… Tính năng chủ chốt của Efficient Address Book là bạn không chỉ có thể thêm văn bản mà còn có thể thêm bản đính kèm, các bảng, ảnh và URL vào lời bình cho một liên lạc, giống như Microsoft Word thực hiện.

 Efficient Address Book