EmEditor 13.0.4 - Chỉnh sửa các tập tin văn bản và nhiều ngôn ngữ

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 9.2 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012
  • Nhà phát hành: Emeditor
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 18/11/2013
  • Bình luận:
Vote
55
QA code EmEditor 13.0.4

EmEditor Professional tạo ra macro nhiều chức năng sử dụng JavaScript hoặc VBScript, cho phép bạn định nghĩa hầu hết các thao tác. Bạn không chỉ có thể định nghĩa một macro ghi lại thao tác gõ phím mà bạn dùng và tham chiếu lặp lại nhiều lần, nhưng bạn cũng có thể viết macro của riêng bạn có thể điều khiển các ứng dụng khác, các file dựa trên nền Windows, hoặc các chức năng mạng. Các macro đều dựa trên công cụ Windows Scripting Host (WSH), do đó bạn có thể sử dụng tất cả các đối tượng mạnh sẵn có của WSH.

EmEditor Professional có hai tính năng mới được bổ sung cấu hình: JavaScript cho EmEditor và VBScript cho EmEditor. Khi bạn mở một file macro trong EmEditor, các từ khoá, chẳng hạn như các đối tượng macro , đặc tính, hoặc phương thức, sẽ được tự động làm nổi bật. Để được hỗ trợ từ khóa nào đó, di chuyển con trỏ lên từ khóa và lựa chọn Search for Keyword, hoặc ấn phím F1.

 

EmEditor 13.0.4