Enigma Virtual Box 4.40 Build 20120419 - Đóng gói phần mềm tạo bản portable

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.4 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / XP X64 / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: The Enigma Protector Developers Team
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 23/04/2012
  • Bình luận:
Vote
229
QA code Enigma Virtual Box 4.40 Build 20120419 - Đóng gói phần mềm tạo bản portable

Enigma Virtual Box là phần mềm miễn phí cho phép người dùng "đóng gói" nguyên cả thư mục cài đặt của một phần mềm nào đó thành một file thực thi duy nhất - Portable.

 
Sau khi tải về, bạn tiến hành cài đặt như bình thường, rồi nhấn biểu tượng Enigma Virtual Box ở desktop để khởi động chương trình.
 
Nguyên lý làm việc của Enigma Virtual Box  sẽ gom các file trong thư mục cài đặt của phần mềm mà bạn chọn thành một file thực thi duy nhất. Sau này, để truy cập và sử dụng phần mềm này, bạn chỉ việc chạy một file thực thi duy nhất được tạo, những thông tin cần thiết để phần mềm hoạt động đã được  Enigma Virtual Box  xử lý, lưu trữ và đáp ứng từ bộ nhớ tạm, chứ không phải nén các file tạm ra đĩa cứng của bạn.