Estimate Master - Công cụ ước tính giá tổng thể phục vụ cho công việc kinh doanh của bạn

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 17.4 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: Coon Creek Software
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 12/11/2013
  • Bình luận:
Vote
54
QA code Estimate Master

Tính năng chính:

- Cơ sở dữ liệu mở cho phép bạn dễ dàng xác định các bộ phận, vật liệu, tỷ lệ lao động và các hoạt động cụ thể của doanh nghiệp.

- Sử dụng ước tính tổng thể.

- Ước tính nhanh chóng và dễ dàng tạo ra từ cơ sở dữ liệu.

- Dễ dàng nhân bản và cập nhật các ước tính.

- Sắp xếp, tổ chức các bộ phận, vật liệu, tỉ lệ lao động và các hoạt động cụ thể để tạo ra ước tính nhanh chóng.

- Nhập dữ liệu vào Microsoft Excel, các cơ sở dữ liệu và các ứng dụng khác.

- Tạo ra các đơn đặt hàng từ ước tính của bạn.

- Tùy chỉnh các lĩnh vực.

- Mặt hàng ước tính có thể được phân vùng và nhóm lại.

- Tổng số chi phí, trọng lượng, chi phí cho mỗi trọng lượng, vv

- Tự động đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu từ nhiều máy tính.

- Xem tất cả các báo cáo trước khi in.

- Hỗ trợ Windows XP, Vista và 7.

-  Hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu.

- Hỗ trợ các định dạng tập tin đầu ra như: RTF, XLS, PDF, hoặc TXT.

 Estimate Master