FantasyDVD Player Platinum 9.8.2.911

 • Bản quyền: Trial 30 days
 • Kích thước: 6 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
 • Nhà phát hành: Fantasysoft
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 15/09/2009
 • Bình luận:
Vote100
147
QA code FantasyDVD Player Platinum 9.8.2.911

FantasyDVD Player Platinum phải nói là một chương trình chơi nhạc, xem phim tuyệt vời, có thể sánh ngang, thậm chí "ăn đứt" luôn cả chương trình khác như WindowMedia, Winamp... Chương trình có nhiều công cụ giúp bạn tăng chất lương file Multimedia lên một cách đáng ngạc nhiên và nhiều công cụ đa năng khác nữa. Đặc biệt nếu xem DVD bằng chương trình này thì bạn sẽ cảm nhận được một cách chân thực nhất.

Chương trình hỗ trợ tất cả các định dạng Multimedia:

 • DVD Audio Files (*.ac3;*.dts;*.dtswav).
 • DVD Audio Object Files (*.aob).
 • DVD Video Object Files (*.vob).
 • GZ-MC Music Files (*.mod;*.mdz;*.stm;*.stz;*.s3m;*.s3z;*.it;*.itz;*. xm;*.xmz;*.mtm).
 • MPEG Video Files (*.mpg;*.mpeg;*.mpe).
 • RealOne Media Files (*.ra;*.rpm;*.rm;*.rmvb;*.ram;*.rpx;*.rt;*.rp;*.sm i;*.smil).
 • MPEG1 Audio Files (*.mp1;*.mp2;*.mp3;*.mpa).
 • MPEG1 Video Files (*.m1v).
 • MPEG2 Video Files (*.m2p;*.m2v).
 • MPEG2 HDTV Files (*.ts;*.tp;*.trp).
 • MPEG4 Video Files (*.mp4;*.div;*.divx;*.avi).
 • Windows Media Files (*.wm;*.wma;*.wmv).
 • MIDI Music Files (*.midi;*.mid;*.rmi;*.kar).
 • Waveform Audio Files (*.wav).
 • OGG Audio File (*.ogg;*.ogm).
 • AU Media Files (*.au;*.snd).
 • AIFF Media Files (*.aif;*.aifc;*.aiff).
 • FLAC Audio Files (*.flac).
 • Matrosky Files (*.mkv;*.mka;*.mks).
 • Monkey's Audio Files (*.ape;*.apl;*.mac).
 • VideoCD Files (*.dat).
 • Picture Files (*.bmp;*.jpg;*.gif).