Fast Accounting 11 - Phần mềm kế toán chuyên nghiệp

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 0 BYTE
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 02/12/2013
  • Bình luận:
Vote
508
QA code Fast Accounting 11

Download, tải phần mềm kế toán chuyên nghiệp - Fast Accounting 11

Fast Accountingphần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

Fast Accounting được phát triển và liên tục hoàn thiện từ năm 1997, hiện có hơn 8.500 khách hàng và đạt nhiều giải thưởng khác nhau như BIT CUP, Sản phẩm được nhiều người sử dụng, CUP CNTT…

 phần mềm kế toán chuyên nghiệp - Fast Accounting 11

Phần mềm kế toán Fast Accounting có 16 phân hệ:

    Hệ thống
    Kế toán tổng hợp
    Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
    Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
    Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
    Kế toán hàng tồn kho
    Kế toán TSCĐ
    Kế toán CCLĐ
    Báo cáo chi phí theo khoản mục
    Kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp
    Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất liên tục
    Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàn
    Báo cáo thuế
    Báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa
    Quản lý hóa đơn
    Thuế thu nhập cá nhân

Fast Accounting được phát triển trên công nghệ của Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể chạy trên máy đơn lẻ, mạng nội bộ hoặc làm việc từ xa qua internet. Đặc biệt Fast Accounting 11 có thể chạy đồng thời dưới dạng ứng dụng windows hoặc ứng dụng web thông qua các trình duyệt phổ biến như Internet Explorer, Fire Fox, Chrome…

Fast Accounting cho phép chạy trên web-based giúp cho người sử dụng không phải cài đặt phần mềm trên máy tính, chỉ cần truy cập qua địa chỉ trên web, gõ tên và mật khẩu là có thể làm việc bình thường. Điều này đặc biệt thuận lợi khi làm việc từ xa và khi mở rộng thêm văn phòng, chi nhánh, cửa hàng…

 

 

download phần mềm kế toán chuyên nghiệp Fast Accounting 11; tải phần mềm kế toán chuyên nghiệp Fast Accounting 11; phần mềm kế toán