Fliqlo Screensaver - Trình bảo vệ màn hình thú vị

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Clock Screensavers
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 05/01/2010
  • Bình luận:
Vote103
881
QA code Fliqlo Screensaver - Trình bảo vệ màn hình thú vị

Fliqlo Screensaver là một trình bảo vệ màn hình độc đáo biến màn hình desktop của bạn thành một chiếc đồng hồ hiệu ứng Flip thú vị.