Flock 2.5.2

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 12.7 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Flock Project
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 12/08/2009
  • Bình luận:
Vote101
166
QA code  Flock 2.5.2

Flock là một trình duyệt hợp nhất của Facebook, Flickr, Twitter and YouTube...
 

Flock có các tính năng:
-Tốc độ nhanh
-Bảo mật
-Tính năng tìm kiếm
-Hỗ trợ Blog
-Trình đọc tin RSS
-...

Tìm thêm: , Flock, 2.5.2,