FlySpeed DB Migrate to MySQL 2.4 Build 2401

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 6.9 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Active Database Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 13/06/2008
  • Bình luận:
Vote100
71
QA code FlySpeed DB Migrate to MySQL 2.4 Build 2401
http://www.activedbsoft.com/files/mysqlmigrate_trial.zip

Phần mềm này là một giải pháp tiết kiệm thời gian cho tác vụ chuyển đổi dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu (CSDL) My SQL

FlySpeed DB Migrate to MySQL giải quyết 2 vấn đề chính thường xảy ra khi chuyển dữ liệu từ một CSDL MySQL sang một CSDL khác:
- Chính xác hóa cấu trúc CSDL và dữ liệu để đảm bảo CSDL MySQL hoạt động ổn định nhất
- Chuyển dữ liệu vào một bảng đã có sẵn với khả năng tiếp tục bảo trì dữ liệu sau đó.

Các tính năng chính:

- Nhập cấu trúc CSDL và dữ liệu từ bất cứ nguồn dữ liệu nào sử dụng OLE DB, ODBC, MS SQL server, MySQL, Oracle, DB2, Sybase, Informix, PostgreSQL, InterBase, Firebird, Paradox, FoxPro, DBF.

- Nhiều chế độ vận chuyển dữ liệu:
+ Vận chuyển toàn bộ cấu trúc CSDL và dữ liệu giữa 2 CSDL
+ Chỉ vận chuyển thực thể và thuộc tính
+ Chuyển dữ liệu vào một bảng có sẵn
+ Chỉ chuyển thông tin về các bản ghi mới, đã cập nhật hoặc đã xóa.

- Khả năng tùy biến cao, hoàn toàn kiểm soát được quá trình vận chuyển dữ liệu.Có nhiều lựa chọn về SQL Script.

Tìm thêm: FlySpeed, DB, Migrate, to, MySQL, 2.4, Build, 2401,