Font Fitting Room Deluxe 3.5.3 - Quản lý font máy tính

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 3.9 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: ApoliSoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/11/2011
  • Bình luận:
Vote
97
QA code Font Fitting Room Deluxe 3.5.3 - Quản lý font máy tính

Font Fitting Room Deluxe là một tiện ích giúp bạn có thể quản lý các font chữ trong hệ thống của bạn cả kích hoạt và không kích hoạt (active/deactive), hiển thị các font đã có với hiệu quả cao nhất. Ngoài việc hỗ trợ hiển thị cho bạn, chương trình còn có thể cài đặt, gỡ bỏ cài đặt, hiển thị hỗ trợ unicode. Hỗ trợ các định dạng font chữ True Type font (.ttf, .ttc), Open Type font (.ttf, .ttc, .otf), PostScript Type 1 font (.pfm, .pfb), và Windows font (.fnt, .fon). Có tính năng tương tác và hiệu quả cao.

 
 
 
Bạn có thể xem trước mẫu chữ với một bản danh sách font mà không cần cài đặt chúng. Các font sẽ được cài đặt mỗi lần văn bản mở lên. Để hiển thị các font chưa được cài đặt, bạn chỉ việc chọn thư mục chứa loại font đó. Chương trình luôn liệt kê tên của font với file liên kết của nó ở thanh bên trái trong khi mẫu chữ được hiển thị trong ô bên phải. Một vài font file được hỗ trợ: *.fnt, *.fon, *.ttf, *.ttc, *.ton, *.pfm|*.pfb. Bạn có thể tạo kiểu chữ với các chức năng sau: Sample Text, Font Size, Bold Style, Italic Style, Underline Style, Foreground Color, Background Color.