Fping 2.20

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 281 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Wouter Dhondt
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 14/04/2008
  • Bình luận:
Vote101
295
QA code Fping 2.20
Với chương trình, bạn có thể kiểm tra tốc độ truyền dữ liệu từ gói mình đến gói đích, tìm kiếm địa chỉ trên mạng cũng như nhà cung cấp dịch vụ.
Sau đây là vài tính năng chính của "Fping":
· Thời gian giữa các lần Ping có thể chỉ định từ 1ms đến 5s.
· Thành công hay không thành công đều thông báo cho bạn bằng tiếng Beep để bạn kiểm tra tình trạng mạng.
· Ping đến nhiều nơi chỉ với một lệnh đơn giản.
· Có thể đọc danh sách host từ file.
· Đầu ra được chỉ địch để phân tích.
· Ping với dữ liệu ngãu nhiên hoặc do bạn cung cấp.
Tìm thêm: Fping, 2.20,