FreeSpell 4.5 - Chương trình kiểm tra chính tả

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 2.7 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: HCI Design
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 15/11/2013
  • Bình luận:
Vote
78
QA code FreeSpell 4.5

Bạn phải lựa chọn văn bản trước khi bạn bắt đầu khởi động FreeSpell. Khi bạn nhấn phím nóng kiểm tra chính tả, một cửa sổ lệnh DOS sẽ mở ra với các văn bản, “nêu bật” những từ có thể sai chính tả và cung cấp các gợi ý chính tả. Khi kiểm tra chính tả đóng lại, chính tả của các từ ngữ bạn thay thế sẽ được tự động sửa chữa bên trong văn bản được lựa chọn.

FreeSpell