Game Extractor 2.01

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 4 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: WATTO Studios
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 16/10/2008
  • Bình luận:
Vote
325
QA code Game Extractor 2.01

Game Extractor là một kho lưu trữ công cụ nâng cao phát triển chủ yếu để mở và vận dụng tài liệu lưu trữ game. các định định dạng lưu trữ game thường được độc quyền phát triển bởi các công ty chơi game, và họ thường xuyên thay đổi các định dạng khác nhau giữa những trò chơi. Game Extractor, với sự hỗ trợ của plugins, có khả năng đọc nhiều thao tác của các game đã được lưu trữ trước đó, bao gồm các tài liệu lưu trữ từ game nền tảng khác nhau như PC, Xbox, và Playstation.

 


Game Extractor được xây dựng để cho phép người sử dụng để làm việc với các tài liệu lưu trữ trong cách đơn giản nhất có thể, trong khi vẫn còn bao gồm nhiều tính năng nâng cao mà không được tìm thấy trong các kho lưu trữ độc giả. Bạn có khả năng để mở tài liệu lưu trữ của các game, thêm và xóa tập tin, tài liệu  và sao  lưu để sử dụng. Bạn cũng có thể giải nén các tập tin từ các tài liệu lưu trữ cho máy tính của bạn cho việc chỉnh sửa hay xem lại khi cần, hoặc bạn có thể sử dụng chức năng previewer cho những truy cập nhanh. Các phần Previews có thể được lưu trong một loạt các định dạng - chuyển đổi được thực hiện bởi Game Extractor.

Một tính năng quan trọng là việc sử dụng plugins. Cho đến nay, bạn vẫn phải download toàn bộ một chương trình mới khi một kho lưu trữ mới được phát triển. Với Game Extractor, tất cả những gì bạn cần là tải về một plugin nhỏ mà làm việc cùng với các chương trình cho phép truy cập vào các tài liệu lưu trữ mới. Plugin của hệ thống đã được triển khai cụ thể để được rất đơn giản. Game Extractor cũng đi kèm với hỗ trợ cho việc tạo và sử dụng MexCom3 script - tìm  tập lệnh trên internet để sử dụng với các tài liệu lưu trữ, hoặc tạo của riêng bạn bằng cách sử dụng các tập lệnh biên tập sẵn có.

Tính năng:

* Trên 600 plugins cho đọc và viết tài liệu lưu trữ 1000 trò chơi.
* Hỗ trợ trò chơi từ nhiều nền tảng bao gồm máy PC, Xbox, PS2, và PSP.
* Sử dụng MexCom3 script để đọc và viết bổ sung tài liệu lưu trữ, hoặc tạo script riêng của bạn.
* Định dạng cho việc tìm kiếm các tập tin quét trong không rõ và không được hỗ trợ tài liệu lưu trữ.
* Trích xuất, thay thế, và đổi tên file hiện có trong tài liệu lưu trữ.
* Địa chỉ và loại bỏ các tập tin từ lưu trữ hiện hành, hoặc tạo mới tài liệu lưu trữ từ đầu.
* Xem trước của chung bao gồm cả các định dạng hình ảnh, âm thanh, và video file.
Xem trước
* Chuyển đổi sang định dạng khác nhau.
* Tùy chỉnh giao diện, bao gồm cả màu sắc và thay đổi font, và một thanh công cụ cao.
Nâng cao hex xem cho hiển thị thông tin về các tập tin chưa biết.
* Togglable hộp thoại, để bạn có thể vô hiệu hoá gây phiền nhiễu những người thân.
* Cắt và gói phần mềm không được hỗ trợ tài liệu lưu trữ cho phân tích.
* Xem kho lưu trữ nội dung như một bảng, cây, hoặc một sự kết hợp của cả hai.
* Làm lại và kiểm soát cho khi bạn làm lỗi.
* Hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ khác nhau.
* Autorun cho chương trình nhanh chóng và dễ dàng sử dụng máy vi tính trên Windows.

Tìm thêm: Game, Extractor, 2.01,