GameSave Manager 3.0.096.0 - Quản lý các file save Game cho bạn

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 6.8 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / XP X64 / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: InsaneMatt
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/06/2012
  • Bình luận:
Vote
227
QA code GameSave Manager 3.0.096.0 - Quản lý các file save Game cho bạn

Mỗi khi format lại hệ điều hành, thông thường bạn sẽ mất đi các file save của game hoặc file bị lỗi. Vậy là tất cả các thành quả "cày sâu" đã mất hết. Lúc đó bạn chắc hẳn chỉ mong rằng mình cẩn thận hơn trước khi thực hiện việc format phải không.

Với GameSave Manager, bạn có thể dễ dàng lưu trữ, phục hồi và chuyển đổi các file save game của mình.