Gerz Clock 2.4

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 4.7 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Grishin Eugeny
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 15/04/2010
  • Bình luận:
Vote
1447
QA code Gerz Clock 2.4

Gerz Clock cung cấp một screensaver các kiểu đồng hồ. Nếu bạn kết nối Internet, chương trình sẽ cập nhật thêm dự báo thời tiết từ trang GISMeteo.ru, cũng như các tin tức mới và hình ảnh từ bất kì các RSS nào được lựa chọn.


 

Tìm thêm: Gerz, Clock, 2.4,