GoTiengViet - Gõ tiếng Việt thuận tiện, chính xác, và nhanh nhất.

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 1.4 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: Tran Ky Nam
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 28/11/2013
  • Bình luận:
Vote
130
QA code GoTiengViet

Tính năng chung

    Nhiều kiểu gõ, nhiều bảng mã.
    Kiểm tra chính tả, sửa một số lỗi chính tả dễ mắc.
    Nhiều cách gõ tắt nhanh và rất dễ nhớ. Gợi ý từ ghép.
    Chuyển đổi bảng mã của văn bản.
    Nhiều phím tắt tiện lợi.

GoTiengViet


Hỗ trợ

    Nhiều bảng mã tiếng Việt.
    Nhiều kiểu gõ: TELEX, VNI, VIQR, Microsoft layout, VNI bàn phím tiếng Pháp. Có thể tạo thêm các kiểu gõ tùy ý.
    Chuyển đổi giữa các bảng mã, có thể tự tìm bảng mã nguồn.
    Chọn gõ các phụ âm đầu dz f j w z.
    Gợi ý từ - Auto Complete, giúp gõ nhanh đến 125.000 từ ghép / cụm từ
    Gõ tắt.
    Gõ tắt nguyên âm, dùng 1 ký tự. VD: [ = ươ , ] = iê , = uyê. Có sẵn 2 kiểu gõ tắt nguyên âm dành cho kiểu gõ Telex / VNI, có thể tạo thêm.
    Gõ tắt phụ âm đầu: f -> ph , j -> gi , w -> qu . VD: gõ Fiền -> Phiền.
    Phím tắt khôi phục nhiều thứ ( mặc định là Ctrl+Alt ):
        Phục hồi từ: VD bạn dùng kiểu gõ Telex và gõ từ DOWN, bạn có thể sẽ gõ thành DƠN -> bấm Ctrl+Alt để phục hồi lại từ DOWN.
        Phục hồi từ gõ tắt: VD gõ tắt n/c = nói chiện -> gõ n/c -->> nói chiện -> nếu muốn phục hồi lại từ n/c -> bấm Ctrl+Alt.
        Phục hồi "từ sai chính tả đã được khôi phục phím": VD gõ trườnghjk -> sai chính tả -> sẽ được khôi phục thành truowngfhjk -> bấm Ctrl+Alt -> truowngfhjk sẽ được khôi phục thành trường hoặc trườnghjk tùy vào lựa chọn của bạn.

So sánh với Unikey 4.0 RC2 (Windows)
Những khả năng chưa có trong Unikey là

    Tính năng "Gợi ý từ - Auto Complete"
    Phím tắt khôi phục (mặc định Ctrl+Alt). Mỗi lần dùng tới sẽ tiết kiệm được vài giây và chút ít stress.
    Tạo các kiểu gõ và bảng mã tùy ý.
    Có thể chọn dùng các phụ âm đầu dz j f w z.
    Gõ tắt nguyên âm, dùng 1 ký tự.
    Gõ tắt phụ âm đầu: f -> ph, j -> gi, w -> qu.
    Chế độ gõ cho máy/ứng dụng chậm (trong ứng dụng mà xử lý phím chậm, Unikey sẽ gõ không bình thường).
    Tự động phục hồi Clipboard khi dùng Clipboard để gửi ký tự.
    Tự tìm bảng mã nguồn khi chuyển mã.
    Có thể chuyển mã văn bản HTML được copy trong clipboard (Unikey có thể chuyển Rich Text, chưa chuyển được HTML trong Clipboard; còn chương trình này chưa chuyển được Rich Text)
    Tạo phím tắt tùy ý để chuyển bảng mã, chuyển kiểu gõ, bật tắt các lựa chọn, lung tung đủ thứ...