Google AdWords Editor 9.9.0 - Ứng dụng miễn phí quản lý các chiến dịch AdWords của bạn

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 23.5 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: Google
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 25/10/2013
  • Bình luận:
Vote
60
QA code Google AdWords Editor 9.9.0

AdWords Editor 9.9.0 là một ứng dụng miễn phí của Google để quản lý các chiến dịch AdWords của bạn. Hãy sử dụng AdWords Editor để tải xuống tài khoản, cập nhật chiến dịch của bạn bằng các công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ, sau đó tải các thay đổi của bạn lên AdWords.

* Làm việc ngoại tuyến, sau đó tải lên các thay đổi của bạn bất kỳ lúc nào.
* Thực hiện các thay đổi hàng loạt (chẳng hạn như cập nhật giá thầu hoặc thêm từ khoá) chỉ trong vài bước.
* Sao chép hoặc di chuyển các mục giữa các nhóm quảng cáo và chiến dịch.
* Điều hướng thông qua tài khoản của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.
* Lưu hành các thay đổi được đề xuất và nhận phản hồi từ những người dùng khác.

 Google AdWords Editor 9.9.0