Google AdWords Editor for Mac - Ứng dụng miễn phí để quản lý các chiến dịch AdWords của bạn

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 18 MB
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
  • Nhà phát hành: Google
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 29/10/2013
  • Bình luận:
Vote
54
QA code Google AdWords Editor for Mac

* Làm việc ngoại tuyến, sau đó tải lên các thay đổi của bạn bất kỳ lúc nào.
* Thực hiện các thay đổi hàng loạt (chẳng hạn như cập nhật giá thầu hoặc thêm từ khoá) chỉ trong vài bước.
* Sao chép hoặc di chuyển các mục giữa các nhóm quảng cáo và chiến dịch.
* Điều hướng thông qua tài khoản của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.
* Lưu hành các thay đổi được đề xuất và nhận phản hồi từ những người dùng khác.

 Google AdWords Editor for Mac