I love you screen

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 986 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 09/12/2010
  • Bình luận:
Vote106
2340
QA code I love you screen

Một phần mềm nhỏ tạo ra dòng chữ "I Love you" và những trái tim hồng ngay trên màn hình desktop của bạn

Tìm thêm: I, love, you, screen,