IconLover 5.30 - Chương trình tạo icon

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 10 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Aha-soft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 03/04/2012
  • Bình luận:
Vote102
248
QA code IconLover 5.30 - Chương trình tạo icon

Chương trình tuy nhỏ gọn nhưng khá đầy đủ chức năng của một chương trình chuyên về icon như chức năng tạo icon, tìm kiếm icon từ một thư mục hay thậm chí cả trên interrnet.


Bạn có thể lựa chọn các chức năng như tạo:
- icon mới
- tạo icon từ một file ảnh
- sửa một icon có sẵn
- tìm kiếm icon từ thư mục
- tìm kiếm icon từ các thư viện liên kết động của window hay dowload icon từ trên Internet về.