InternetOff 1.1 - Hẹn giờ tắt internet

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.5 KB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / XP X64 / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: SafelyRemove
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/05/2012
  • Bình luận:
Vote101
203
QA code InternetOff 1.1 - Hẹn giờ tắt internet

Sử dụng Internet đôi khi khiến bạn mất tập trung. Trong khi cần làm một việc không cần internet, bạn lại cứ hay mở trình duyệt và lướt web, việc này gây mất khá nhiều thời gian cho bạn. InternetOff, một ứng dụng giúp bạn tự động bật internet một khoảng thời gian định sẵn và tư động vô hiệu hóa sau một khoảng thời gian, giúp bạn tạm thời rời xa internet để tập trung vào công việc hơn.

 
 
Ứng dụng cung cấp các khoảng thời gian 5', 10', 30' và 1h để bật internet. Sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ được đặt ở khay hệ thống. Click vào icon để tắt internet, bất kể bạn đang xài wifi hay ADSL, ứng dụng cũng tắt hết.
 
 
 
Khi internet đã tắt, click vào icon để truy cập vào Turn on the internet. Bạn có thể cho việc mở internet trong 1 khoảng thời gian định sẵn 5', 15', 30' 1h hoặc bật mãi mãi.
Tìm thêm: internet, network, netcut,