JetBoost 2.0.0.67 - Sức mạnh mới cho Windows

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2.8 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / XP X64 / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64 / 2008 x64 / 2008 R2 / 8 32-bit
  • Nhà phát hành: BlueSprig Inc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 30/11/2012
  • Bình luận:
Vote101
347
QA code JetBoost 2.0.0.67 - Sức mạnh mới cho Windows

JetBoost đảm bảo hiệu suất làm việc của máy tính cá nhân bằng cách tắt các dịch vụ và chương trình không cần thiết, và ưu tiên chạy một số chương trình.

 
Một số tính năng chính:
- Close Processes:
Tắt những dịch vụ và chương trình không cần thiết để giải phóng nhiều tài nguyên hơn.
- Lower Process Priority:
Ưu tiên chương trình nào chạy theo thứ tự nào để khởi động máy nhanh hơn.
- Disable Auto-update:
Ngừng cập nhật tự động để tránh bị làm phiền khi đang làm việc hoặc chơi game.
- Close Explorer:
Đóng Explorer.exe để giải phóng thêm nhiều tài nguyên của hệ thống khi chơi game hoặc tránh bị làm phiền khi đang làm việc.
- Ram Clean:
Tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ để tăng bộ nhớ vật lý (physical memory).
- Clipboard Clean:
Xóa dữ liệu được lưu trên Clipboard để giải phóng bộ nhớ.
- Game Power Solution:
Tối ưu hóa cài đặt máy tính để chơi game dễ dàng, nhanh và mạnh hơn.