JoyToKey 5.0.3 - Phần mềm giả lập bàn phím

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 719 KB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: Ryo Ohkubo
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 18/11/2013
  • Bình luận:
Vote
139
QA code JoyToKey 5.0.3

Sử dụng nó khi bạn muốn kiểm soát một ứng dụng với joysticks mà không hỗ trợ đầu vào điều khiển. Nếu bạn muốn, bạn có thể kiểm soát ngay cả Word, Excel, ... với joysticks!

JoyToKey 5.0.3

Tính năng:

- Cấu hình tối đa 16 cần điều khiển (6 trục, 2 POV thiết bị chuyển mạch và 32 nút cho mỗi phím điều khiển).

- Nhiều tập tin cấu hình. Bạn có thể làm cho nhiều tập tin cấu hình và chọn nó bất cứ lúc nào.

- Hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích: tự động chụp hình của các nút, chuột thi đua (bao gồm cả đầu vào bánh xe), điều chỉnh chuột phong trào. Khi nó ép, chuột di chuyển (hoặc bánh xe luân phiên) sẽ trở thành nhanh hơn (hay chậm).

- Chuyển đổi sang file cấu hình khác: Bạn có thể chuyển đổi sang và kích hoạt tập tin cấu hình khác với nút đó được phân công chức năng này.

- Sử dụng các thiết lập của phím điều khiển số khác tạm thời.