K-ML 4.5.416

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 2.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Kc Softwares
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 20/08/2012
  • Bình luận:
Vote100
56
QA code K-ML 4.5.416

K-ML là một chương trình quản lý thư tín.Với K-ML việc marketting trên mạng dễ dàng hơn nhiều so với bất kỳ công cụ nào khác. Bạn có thể dễ dàng quản lý một danh sách rất lớn danh bạ hoặc khách hàng và gửi cho họ những thông điệp riêng

 

Với K-ML việc marketting trên mạng dễ dàng hơn nhiều so với bất kỳ công cụ nào khác. Bạn có thể dễ dàng quản lý một danh sách rất lớn danh bạ hoặc khách hàng và gửi cho họ những thông điệp riêng, phù hợp với thông tin cá nhân của họ. K-ML hỗ trợ thông điệp HTML với hình ảnh, âm thanh, các tệp đính kèm, tập hợp các ký tự toàn cầu, cấp bậc ưu tiên... K-ML có thể được nhúng trong website cho việc tạo tin nhanh trực tuyến